Loader
Νομοθεσία

Τα κυριότερα του Νόμου 3500 – ΦΕΚ 232/Α΄/24.10.2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4531/2018

Την 24η Οκτωβρίου του 2006 ψηφίστηκε ο ν. 3500/2006, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Ιανουαρίου 2007.

Μεταξύ άλλων στο νόμο ορίζεται ότι:
1) Η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται.
2) Η άσκηση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου, ως μέσου σωφρονισμού στα πλαίσια της ανατροφής του, συνιστά κακή άσκηση γονικής μέριμνας.
3) Ο Νόμος εφαρμόζεται και στους μόνιμους συντρόφους και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, στους τέως συζύγους, στα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί, καθώς και στους τέως μόνιμους συντρόφους.
4) Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί τεκμήριο κλονισμού του γάμου.
5) Το θύμα δύναται να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης την οποία έχει υποστεί.
6) Τα εγκλήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και απειλής (κοινώς ξυλοδαρμοί και απειλές) διώκονται αυτεπάγγελτα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο η γυναίκα- θύμα να καταθέσει έγκληση κατά του βίαιου συντρόφου της, όπως απαιτούνταν πριν από την ψήφιση και εφαρμογή του ν. 3500/2006, αλλά η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να επιληφθεί τέτοιων περιστατικών, όταν αυτά υποπέσουν στην αντίληψή της.
7) Στα εγκλήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα κινείται – με τη σύμφωνη γνώμη του θύματος και του δράστη – η ποινική διαμεσολάβηση. Στην αντίθετη περίπτωση ο δράστης παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο.
8) Σε περίπτωση διαπράξεως εγκλήματος ενδοοικογενειακής βίας είναι δυνατόν, να επιβληθούν στον κατηγορούμενο από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο ή από τον αρμόδιο ανακριτή ή από το δικαστικό συμβούλιο ή από τον εισαγγελέα που έχει επιληφθεί της υπόθεσης, περιοριστικοί όροι όπως ιδίως η απομάκρυνσή του από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του θύματος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας. Περιοριστικούς όρους μπορεί να επιβάλλει και το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
9) Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, μέλη της οικογένειας εξετάζονται ως
μάρτυρες χωρίς όρκο.
10) Όποιος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απειλεί μάρτυρα ή μέλος της οικογένειάς του ή ασκεί βία εναντίον του ή τον δωροδοκεί, με σκοπό την παρακώληση απονομής της δικαιοσύνης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι τριών ετών.

Ο νόμος αποτελείται από 23 άρθρα και εδώ -> (http://atheativia.psichogios.gr/2018/04/35002006-45312018.html) μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το ν. 4531/2018 – ΦΕΚ 62/Α΄/05.04.2018, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 7 Απριλίου 2011 και υπογράφηκε στις 11 Μαΐου 2011 κατά την 121η συνεδρίαση του Συμβουλίου στην Κωνσταντινούπολη.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας ποινικοποιήθηκε η εκ προθέσεως επαναλαμβανόμενη απειλητική συμπεριφορά κατά άλλου προσώπου που προκαλεί σε αυτό φόβο, τρόμο και ανησυχία (Stalking). Σύμφωνα με το άρθρο 333 παράγραφος 1 του ΠΚ ως προστέθηκε εδάφιο δυνάμει του άρθρου 2 του Νόμου 4531 – Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα ως ορίζει, όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία, με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής μέσω τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούλησή του, τιμωρείται με φυλάκιση.

Στεφανία Σουλή
Δικηγόρος